Velkommen til barnelitterære fagdagar!<br />
<div class="nivotekst">Er du lærar, kulturarbeidar, bibliotekar eller formidlar? 3. og 4. november ynskjer vi velkommen til barnelitterære fagdagar, med seminaret Klart vi les! og IBBY - presentasjon av nye barne- og ungdomsbøker.</div><a href="/nyhende/velkommen-til-barnelitter%C3%A6re-fagdagar">Les meir</a> Les elektroniske aviser og tidsskrift frå heile verda via biblioteket<br />
<div class="nivotekst">Elleve kommunar i Sogn og Fjordane har saman med fylkesbiblioteket inngått avtale om abonnement på Pressreader, ei digital avisteneste som gir tilgang til over 5000 aviser og tidsskrift frå heile verda, på  over 60 språk</div><a href="/nyhende/les-elektroniske-aviser-og-tidsskrift-heile-verda-biblioteket">Les meir</a> Digidel 2017<br />
<div class="nivotekst">Digidel 2017 er eit nasjonalt program som skal styrke digital kompetanse og deltaking i befolkninga. Folkebiblioteka vert rekna som viktige aktørar i programmet.</div><a href="/nyhende/digidel-2017">Les meir</a> Tilskot til litteraturformidling<br />
<div class="nivotekst">Fritt Ord lyser ut tilskot til litteraturformidling i biblioteka med utgangspunkt i språk som kultur</div><a href="/nyhende/tilskot-til-litteraturformidling">Les meir</a>

Siste nytt

Deltakarar på bibliotekdagane
07. sep

I år blir bibliotekdagane arrangert i Florø 19.-20. oktober. Vi har eit fyldig program, der hovudtema er digital og fysisk tilrettelegging av bibliotektenester.

16. jul

Vi har lagt ut ein presentasjon av statistikktala folkebiblioteka har rapportert inn for 2015. Tala viser store forskjellar mellom biblioteka.