Korleis legge til rette for arrangement i biblioteket<br />
<div class="nivotekst">Fylkesbiblioteket sender Kristine Norberg (Glød produksjoner) rundt til bibliotek i fylket for å gi råd om korleis ein kan nytte biblioteklokala best mogeleg.</div><a href="/nyhende/korleis-legge-til-rette-arrangement-i-biblioteket">Les meir</a> Les elektroniske aviser og tidsskrift frå heile verda via biblioteket<br />
<div class="nivotekst">Tolv kommunar i Sogn og Fjordane har saman med fylkesbiblioteket inngått avtale om abonnement på Pressreader, ei digital avisteneste som gir tilgang til over 5000 aviser og tidsskrift frå heile verda, på  over 60 språk</div><a href="/nyhende/les-elektroniske-aviser-og-tidsskrift-heile-verda-biblioteket">Les meir</a> Nettstaden Forfattarar frå Sogn og Fjordane blir lansert<br />
<div class="nivotekst">Fylkesbiblioteket i Sogn og Fjordane lanserer nettstaden forfattarar.sfj.no med markering på Sogndal bibliotek fredag 9. desember.</div><a href="/nyhende/nettstaden-forfattarar-fr%C3%A5-sogn-og-fjordane-blir-lansert">Les meir</a> Digidel 2017<br />
<div class="nivotekst">Digidel 2017 er eit nasjonalt program som skal styrke digital kompetanse og deltaking i befolkninga. Folkebiblioteka vert rekna som viktige aktørar i programmet.</div><a href="/nyhende/digidel-2017">Les meir</a>

Siste nytt

05. jan

Nasjonalbiblioteket lyser ut midlar til utviklingstiltak i biblioteka. Midlane skal stimulere biblioteka til nytenking, kreativitet og innovasjon. 

Fylkesbiblioteksjef Siri Ingvaldsen saman med Ove Eide på lanseringa av forfatta
19. des

9. desember vart nettstaden Forfattarar frå Sogn og Fjordane lansert med markering på Sogndal bibliotek. Fylkesbiblioteket synte fram nettstaden, og Ove Eide presenterte sitt framlegg til litterær kanon for fylket.